พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

การเมืองคืออะไร? : หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม และพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง / พุทธทาสภิกขุ. - [นครศรีธรรมราช] : กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์, 2549. - 279 หน้า : ภาพประกอบ. - งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิมและศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาส ; ลำดับที่ 2 .

9749418441


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 --ทัศนะเกี่ยวกับรัฐศาสตร์.


พุทธศาสนากับการเมือง.
ศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ353

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544