วารยา พึ่งตนเพียร.

ด้วยพลังแห่งรัก / ผู้เรียบเรียง วารยา พึ่งตนเพียร ; คณะบรรณาธิการ นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา, บุรณี รัชไชยบุญ, ราศรี บุรุษรัตนพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน), 2548. - 210 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม : เสียง, สีและขาวดำ ; 4 3/4 นิ้ว.

9749338707


สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-

DS570.4.ส6 / ว592

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544