ปราโมทย์ ประสาทกุล.

การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568 = Population projections for Thailand, 2005-2025 / Population projections for Thailand, 2005-2025 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าคณะทำงาน ; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่นๆ] คณะทำงาน. - นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2549. - 13, 300 หน้า : ภาพประกอบ.

9741105266


พยากรณ์ประชากร -- ไทย.
การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์) -- ไทย -- สถิติ.


ไทย -- ประชากร.

HB3644.55.ก3 / ป472

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544