ธวัช ปุณโณทก, 2480-

รายงานการวิจัยเรื่อง พื้นเวียง : การศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมอีสาน. - กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523. - 191 หน้า.

9745722502


วรรณกรรมไทย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ต5 / ธ5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544