ช่วยอันดามัน เที่ยวอันดามัน : คู่มือแหล่งเที่ยว 6 จังหวัดอันดามัน / แหล่งเที่ยว 6 จังหวัดอันดามัน จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ททท., 2548. - 83 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ไทย (ภาคใต้) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS588.ก26 / ช54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544