รายงานการจัดนิทรรศการและปกิณกะทาง สังคมวิทยาและมานุษวิทยา. - พระนคร, 2514. - 116 หน้า. ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา --หลักสูตร.


สังคมวิทยา.

HT109 / .ธ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544