คณิน บุญสุวรรณ, 2489-

พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ : เพื่อความเข้าใจและซาบซึ้งในพระราชอำนาจและพระราชภาระอันศักดิ์สิทธิ์ / คณิน บุญสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547. - 133 หน้า : ภาพประกอบ.

9744094303


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
พระราชอำนาจกษัตริย์ -- ไทย.

KPT2532 / .ค36 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544