ถอดรหัสเลือกตั้ง 2549 ตุลาการภิวัฒน์ หยุด! ระบอบทักษิณ / คนข่าวอิสระ รวบรวม. - กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีกาีรพิมพ์ จำกัด, 2549. - 168 หน้า : ภาพประกอบ.

9749452232


การเลือกตั้ง -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / ถ634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544