รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีอากร / ศาลภาษีอากรกลาง. - [กรุงเทพฯ] : ศาล, 2549- - เล่ม. - รายปี - 2547-


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- วารสาร.
คำพิพากษาศาล -- ไทย -- วารสาร.

KPT3682.ก15 / ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544