สำเริง บุญเรืองรัตน์, 2486-

ปรัชญาในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ / สำเริง บุญเรืองรัตน์. - กรุงเทพฯ : ซันปริ้นติ้ง, 2547. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

9749262050


วรรณกรรมไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- ประวัติและวิจารณ์.
ปรัชญาในวรรณกรรม.

PL4200.5 / .ส61762

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544