สำเริง บุญเรืองรัตน์, 2486-

ปรัชญาในวรรณคดีสมัยสุโขทัย / สำเริง บุญเรืองรัตน์. - กรุงเทพฯ : Sunprinting, 2549. - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

9746301071


วรรณกรรมไทย -- กรุงสุโขทัย -- ประวัติและวิจารณ์.
ปรัชญาในวรรณกรรม.

PL4200.5 / .ส61763

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544