จรินทร์ ชลไพศาล.

ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ = Willingness to pay for organic pork product / Willingness to pay for organic pork product โดย จรินทร์ ชลไพศาล. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 113 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9749729536


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
อาหารธรรมชาติ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- ไทย.
ความเต็มใจที่จะจ่าย -- ไทย.

S605.5 / .จ463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544