เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : Tipping Point Press, 2546. - x, 109 หน้า : ภาพประกอบ.

9749155017


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

JQ1745.ก1 / อ75 2546

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)