สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552.

ขบวนการกู้ชาติ. - กรุงเทพฯ, ศิริพรการพิมพ์, 2522. - 170 หน้า.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2499.

DS586 / .ส65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544