สุธรรม แสงประทุม.

ผมผ่านเหตุการณ์ 6 ตุลาคม มาได้อย่างไร?. - กรุงเทพฯ, ศึกษิตสยาม จำกัด, 2522. - 156 หน้า. ภาพประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519.

DS586 / .ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544