สรุปเหตุการณ์ 2517. - กรุงเทพฯ, ประพันธ์สาสน์, 2518. - 254 หน้า. ภาพประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

DS586 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544