กฤษฎาพร กุลธนาพงษ์, พ.อ.อ., 2505-

แนวคิดการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : กรณีศาลปกครอง / พันจ่าอากาศเอก กฤษฎาพร กุลธนาพงษ์. - [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - 27 แผ่น : ภาพประกอบ.


ศาลปกครอง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544