คัมภีร์ ดิษฐากรณ์.

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / คัมภีร์ ดิษฐากรณ์. - [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2542. - ก-ช, 84 แผ่น : ภาพประกอบ.


ผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทย.
ผู้ตรวจการของรัฐสภา.

KPT2760 / .ค644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544