สมาน ชมภูเทพ.

เอียงซ้าย โดย สมาน ชมภูเทพ และ ชอบ อินทรมณี. - กรุงเทพฯ, บูรพาศิลป์การพิมพ์, ม.ป.ป. - 147 หน้า.


การเมืองของโลก.

DS575 / .ส5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544