ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์.

กกต. กับการตรวจสอบอำนาจรัฐ / ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์. - [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - ก-ง, [30], 7 แผ่น.


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.


การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT4516 / .ณ623

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)