สดใส ขันติวรพงศ์.

ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศตะวันตก ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2. - พระนคร, เคล็ดไทย, 2517. - 128 หน้า. - หนังสือชุดความรู้ทั่วไป ; อันดับ 9 .


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS575 / .ส3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544