คำศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน / จัดทำโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549. - 119 หน้า.


เศรษฐศาสตร์ -- พจนานุกรม.
การคลังสาธารณะ -- พจนานุกรม.

HB61 / .ค656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544