ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังท้องถิ่น : รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2549. - 225 หน้า.

9749480155


การคลังท้องถิ่น -- ไทย.

HJ9574.55 / .ด647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544