ทูตฝรั่งเศสสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. - พระนคร, 2479. - 492 หน้า. - ประชุมพงศาวดาร ; ภาคที่ 62 .

"...ศพ พระยาสรรพกิจปรีชา (ชื่น โชติกเสถียร)".


สรรกิจปรีชา, พระยา, 2416-2479.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS575 / .ศ57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544