บำรุง สุขพรรณ์, 2486-

บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาชนบทตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ : รายงานการวิจัย / การพัฒนาชนบทตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ โดย บำรุง สุขพรรณ์. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 14, 148 แผ่น : ภาพประกอบ.


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย.
สื่อมวลชนในการพัฒนาชุมชน -- ไทย.

PN4784.ท4 / บ647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544