ฉะ แฉ ฉาว / ทีมข่าวการเมืองมติชน. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ. - ชุดบุคคล .

[ล. 1.] นักการเมืองไทย -- ล. 2. เล่ห์-- ลมปากการเมืองไทย -- ล. 3. สะกดรอย-- ความขัดแย้ง

9743237461 (ล. 1) 9789740201052 (ล. 2) 9789740203216 (ล. 3)


นักการเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ฉ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544