รัตนา สายคณิต.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / รัตนา สายคณิต, ชลลดา จามรกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 354 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการพัฒนาตำรา / ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 46 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 46. .

9749993004


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ร634 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544