ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์.

กีต้าร์ร็อค Guitar rock basic / [วีีดิทัศน์] = Guitar rock basic หมู คาไล. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2548. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.


กีตาร์ -- วิธีการ -- การเรียนด้วยตนเอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544