ทักษะการฟังโทเฟิล : สำหรับเตรียมตัวสอบ TOEFL CBT = TOEFL listening comprehension : the best test preparation for TOEFL CBT : with audio CD / TOEFL listening comprehension : the best test preparation for TOEFL CBT : with audio CD ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. - กรุงเทพฯ : TGRE, 2547. - 203 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9749145097


โทเฟล -- คู่มือเตรียมสอบ.
ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
การทดสอบความเข้าใจในการฟัง.

PE1128 / .ท62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544