จารุวรรณ บางแวก.

คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย / หัวหน้าโครงการ จารุวรรณ บางแวก ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547. - 134 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9744363436


ข้าว -- คุณภาพ -- ไทย.
ข้าว -- การตรวจสอบ -- ไทย.
ข้าว -- มาตรฐาน -- ไทย.
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว -- ไทย.

SB191.ข6 / จ626

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544