เดสส์เลอร์, แกรี, ค.ศ. 1942-

กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / โดย Gary Dessler ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ; กฤช อัมโภชน์ บรรณาธิการร่วม. - กรุงเทพฯ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2549. - 213 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: A framework for human resource management. 3rd ed. c2004.

9749873939


การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ด75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544