ความมั่นคงด้านพลังงานของไทย = Thailand's energy security / Thailand's energy security สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. - 40 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 8 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 8. .


แรงและพลังงาน.
น้ำมัน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544