สุรชาติ บำรุงสุข.

ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหารของไทย = Thailand's civil-military relations / Thailand's civil-military relations สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. - 40 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 9 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 9. .


ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544