สนิท จรอนันต์.

ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) / โดย สนิท จรอนันต์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2549. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9749417828


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS7403.ก3 / ก65 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544