วีรพงษ์ รามางกูร, 2486-2564.

ยืนโต้ลม : วิเคราะห์สภาพความสับสนของเศรษฐกิจและการเมือง / วีรพงษ์ รามางกูร. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. - 218 หน้า. - ชุดธุรกิจ .

9743238182


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HC445 / .ว6967

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544