ชุลีพร วิรุณหะ.

ความรู้ 3 จังหวัดภาคใต้ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ / ชุลีพร วิรุณหะ. - กรุงเทพฯ : แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ: กรณี3 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2548?] - 48 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ .

ชื่อเรื่องเดิม: ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปริทรรศน์ประวัติศาสตร์.

9749995295


ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์.
ยะลา -- ประวัติศาสตร์.
นราธิวาส -- ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544