ณฐพร พันธุ์อุดม.

แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / ผู้เขียน ณฐพร พันธุ์อุดม และคณะผู้เขียน. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549. - 367 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม : ขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว.

9749472330


การตรวจสอบภายใน.
การควบคุมการบริหารองค์การ.

--AI 712--Highly correlated--บณ 712--Highly correlated

HF5668.25 / .ณ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544