พระที่นั่งวิมานเมฆ. - กรุงเทพฯ, ธนาคารทหารไทยจำกัด, 2526. - 6 เล่ม. ภาพสีประกอบ.

ล. 1. พระที่นั่งวิมานเมฆ โดย ธงทอง จันทรางศุ.- ล. 2. เครื่องถม โดย เสนอ นิลเดล จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ และ เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 3. เครื่องแก้ว โดย เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 4. เครื่องกระเบื้อง โดย เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 5. เครื่องพิพิธภัณฑ์ โดย เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 6. เครื่องทองและเครื่องเงิน โดย เขมทัต วิศวโยธิน.


พระที่นั่งวิมานเมฆ.

NA1522.ก4 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544