ประมวล รุจนเสรี, 2482-

อำนาจของปวงชน / ประมวล รุจนเสรี. - [กรุงเทพฯ] : ฐานการพิมพ์, 2549. - 212 หน้า : ภาพประกอบ.

9749438485


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.

JC599.ท9 / ป45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544