กัมปนาท ภักดีกุล.

เขื่อน-ถนน : การพัฒนา? และโลกาภิวัตน์ / กัมปนาท ภักดีกุล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549. - 23 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก วันพุธที่ 25-วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย.


เขื่อน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แม่น้ำโขง.


แม่น้ำโขง -- ภาวะสิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544