ไชยันต์ รัชชกูล.

มุมมองอนุภาคลุ่มน้ำโขง : เชิงประวัติศาสตร์และทางเศรษฐกิจ / ไชยันต์ รัชชกูล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549. - 30 หน้า : แผนที่.

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก วันพุธที่ 25- วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย.


ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544