อัครพงษ์ ค่ำคูณ.

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง = The Mekong delta : แผ่นดิน ผืนน้ำ ผู้คน ประวัติศาสตร์ และทรัพยากร / Mekong delta อัครพงษ์ ค่ำคูณ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549. - 40 หน้า : แผนที่.

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก วันพุธที่ 25-วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย.


ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544