ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

แม่น้ำโขง : จากอาณานิคมาภิวัตน์สู่โลกาภิวัตน์ / Will the Mekong survive globalization? ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = Will the Mekong survive globalization? / Charnvit Kasetsiri. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549. - 36 หน้า : แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก วันพุธที่ 25-วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ... [และอื่นๆ].


ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ประวัติศาสตร์.
Mekong River Region -- History.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544