คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี. - [กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2549-2550-

ปี 2554-2555 ใช้ชื่อ: คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี.


เทศกาล -- ไทย -- ปฏิทิน.
เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา -- ไทย -- ปฏิทิน.

GT4878.ก2 / ค746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544