เมืองไทย : หลังทักษิณ? = Thailand : post Thaksin? Thailand : post Thaksin? - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549- - เล่ม. - เอกสารวิชาการโครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ; หมายเลข 1-5/2549 .

ล.1 วันที่ 3 มีนาคม 2549 อภิปรายโดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ... [และคนอื่นๆ] ; ล.2 วันที่ 13 มีนาคม 2549 อภิปรายโดย อัษฎา ชัยนาม ...[และคนอื่นๆ] ; ล. 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 อภิปรายโดย เสน่ห์ จามริก ... [และคนอื่นๆ] ; ล. 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2549 อภิปรายโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่นๆ] ; ล. 5 การสัมมนา "แลไปข้างหน้า: ปฏิวัติ รัฐประหาร 'ปฏิรูป' การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย" วันที่ 15 ธันวาคม 2549.

9749432592 (ล. 1) 9749434145 (ล. 2) 9749464516 (ล. 3) 9748814971 (ล. 4) 9789747713879 (ล. 5)


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-?
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2549-?

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544