คู่มือเตรียมสอบครูเทศบาล : รวมกฎหมายและระเบียบครูเทศบาล : แนวข้อสอบพร้อมเฉลย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง. - กรุงเทพ : ตำราทอง, [2548?] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

9749298918


ครู -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
ครู -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
ครู -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

LB2832.4.ท9 / ค73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544