พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์.

ความผิดฐานก่อการร้ายศึกษาเปรียบเทียบกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ : โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย = The terrorism offence comparatrive with crimes against humanity : regarding in Thailand / Terrorism offence comparatrive with crimes against humanity : regarding in Thailand โดย พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 6, 128 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การก่อการร้าย.
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ.
การก่อการร้าย -- ไทย.

K5256 / .พ446

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544