ญาณี ตันติณรงค์.

ผู้หญิงฉลาดลงเอยด้วยความร่ำรวย / โดย ญาณี ตันติณรงค์. - กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็ดดูเคชั่นไมน์ดไลน์มัลติมีเดีย จำกัด, 2549. - 220 หน้า : ภาพประกอบ.

9749969391


การเงินส่วนบุคคล.
การออมกับการลงทุน.

HG179 / .ญ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544