จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์.

หลักอนุกรมวิธานพืช / จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. - vii, 266 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9745377198


พฤกษศาสตร์ -- การจำแนก.

QK95 / .จ635

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)