จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์.

หลักอนุกรมวิธานพืช / จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. - vii, 266 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9745377198


พฤกษศาสตร์ -- การจำแนก.

QK95 / .จ635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544