กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ, 2492-

ใครว่าคนรวยไม่โกง. ฉบับผมผิดด้วยหรือ / กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ. - นนทบุรี : บี บี, 2549. - 75 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดใครว่าคนรวยไม่โกง .

9749452917


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ก538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544